Czym jest emocja?

Emocja – poruszenie lub zakłucenie umysłu (uczucia, namiętności); stan wzburzenia albo podniecenia psychicznego. Emocja odnosi się do uczucia i związanych z nim myśli, stanów psychicznych i biologiczncyh oraz zakresu skłonności do działania.

Emocje - względnie nietrwałe stany pobudzenia organizmu, o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu, poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane. Inaczej mówiąc, są to automatyczne i krótkotrwałe reakcje organizmu, które mają na celu przygotowanie go do odpowiedniej reakcji.

Emocje - procesy psychiczne, które nadają jakość i określają znaczenie, jakie mają dla nas będącę źródłem tych emocji przedmioty, zjawiska, inni ludzie, a także my sami.

Świadomą interpretację emocji stanowią uczucia. Interpretacja ta dokonywana jest na podstawie zakodowanych w pamięci człowieka wzorów kulturowych i doświadczeń oraz oceny sytuacji wytworzonej na ich podstawie. Inaczej mówiąc uczucia to stany psychiczne które wyrażają stosunek człowieka do określonych zdarzeń, ludzi i innych elementów otaczającego świata.

Nastroje – bardziej stłumione i utrzymują się dłużej niż emocje (rzadko ktoś jest opanowany złością przez cały dzień, a zupełnie normalne jest że przez dłuższy czas utrzymmuje się nastrój podenerwowania i irytacji, podczas trwania którego byle co wyzwala wybuch złości).

Za nastrojami znajdują się temperamenty, czyli stan gotowości do wywołania danej emocji czy nastroju. Nasza predyspozycja do wpadania w określony nastrój, ulegania określonym emocjom.

Copyright © 2009 emocje.arct.pl