Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Dlaczego ważne jest aby rozwijać swoją inteligencję emocjonalną? Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że nasze emocje w ogromnym stopniu decydują o tym jak wygląda nasze życie.

Rozwinięta inteligencja emocjonalna pozwala lepiej rozumiemieć siebie, działać skuteczniej.

Od inteligencji emocjonalnej w dużym stopniu zależy to jak wiedzie nam się w życiu. Co prawda istnieje związek pomiędzy ilorazem inteligencji a tym jak nam się wiedzie w życiu (tzn. ludzie bardziej inteligentni więcej zarabiają, osiągają wyższy status społeczny itp). Jednak w znacznie większym stopniu niż od IQ uzależnione jest to od takich umiejętności jak radzenie sobie z niepowodzeniami, panowanie nad emocjami, współżycie z innymi ludźmi i innych umiejętności emocjonalnych.

Powiedzieliśmy, że emocje są niezbędne przy podejmowaniu decyzji.

Natomiast kiedy mamy podjąć ważną decyzje, to odczuwanie w tym momencie silnych emocji bardzo przeszkadza. Wyłączenie myślenia jest pomocne tylko wtedy, gdy musimy walczyć lub uciekać. W innych wypadkach prawie zawsze dobrze jest się zastanowić przed podjęciem ważnej decyzji, a nie podejmować ją pod wpływem emocji (pod wpływem chwilowego impulsu). Dobrze jest dać sobie czas na to, żeby emocje opadły, aby móc ocenić sytuację na zimno. Człowiek targany silnymi emocjami przestaje myśleć racjonalnie i łatwo popełnia wtedy błędy.

Z racji bardzo szybkiego rozwoju cywilizacji sytuacje realnego zagrożenia życia w obecnym świecie zdarzają się naprawdę rzadko. Nasze emocje nie miały czasu dostosować się do obecnych warunków. Świadomość swoich emocji i umiejętność panowania nad nimi daje nam większe pole wyboru – kiedy emocja się pojawia możemy pozwolić jej się opanować, lub nie.

Copyright © 2009 emocje.arct.pl