Zdolność motywowania się

Można ją określić jako umiejętność podporządkowywania emocji obranym celom. Emocje mogą zakłucać lub wspierać naszą zdolność myślenia, koncentracji, planowania, oddawania się żmudnym ćwiczeniom, rozwiązywania problemów i przez to utrudniać lub ułatwiać nam osiąganie celów które obraliśmy. Osoby które potrafią rozniecać w sobie entuzjazm, zapał, wiarę w siebie i jednocześnie odkładać w czasie zaspokajanie pragnień oraz tłumić popędliwości (samokontrola emocjonalna), mają dużo większą szansę na osiąganie odległych, ambitnych celów.

Panowanie nad impulsami – test cukierków (walka między impulsem a hamulcem).

Przykład: badania sportowców olimpijskich, muzyków o światowej sławie, wskazyuja, że ich wspólną cechą jest niezwykła zdolnośc motywacji, która umożliwia im nieustanne oddawanie się żmudnym i męczącym ćwiczeniom.

Osoby obdarzone zdolnością motywowania się uzyskują wspaniałe wyniki we wszystkim, do czego sie wezmą.

Nadzieja – (według Synder'a) przekonanie, że ma sie zarówno wolę jak i możliwość osiągnięcia zamierzonych celów, bez względu na to, na czym one polegają. Inaczej można by ją jeszcze określić jako pogodne patrzenie w przyszłość, przekonanie że wszystko ułoży się dobrze.

Optymizm – podobnie jak nadzieja, oznacza silne oczekiwanie, że mimo porażek i niepowodzeń wszystko ułoży się – ogólnie rzecz biorąc – dobrze. Optymizm to postawa która uodparnia nas na wpadanie w apatię, utratę nadziei i pogrążanie się w depresji. Cechą charakterystyczną optymistów jest to, że mówią o swoich niepowodzeniach jako o czymś co można zmienić (jeżeli bardziej się przyłożą).

Zdolność wprawiania sie w stan “uniesienia twórczego” umożliwia wybitne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach.

Uskrzydlenie – umiejętność wejścia w stan w którym emocje są ujęte w jeden strumień, mają pozytywny wydźwięk i sa nakierowane na wykonywane w danej chwili zadanie. W tym stanie człowiek zapomina o wszystkim prócz tego co akurat robi.

Sposoby osiągania: Celowe silne koncentrowanie sie na aktualnym zadaniu. Kiedy stajemy wobec wykonania czegoś w czym jesteśmy naprawdę dobrzy i co jest dla nas próba sprawdzenia naszych umiejętności.

Copyright © 2009 emocje.arct.pl